a
OgólneWarsztaty ruchu scenicznego
Blog
e

Warsztaty ruchu scenicznego

Zapraszamy na warsztaty ruchu scenicznego uczniów klas śpiewu, ale także i innych zainteresowanych (w tym również osoby, które nie są zapisane do Ogniska na stałe zajęcia).

Szerszych informacji udziela sekretariat pod nr tel.: 32 210 48 53

Góra