d
Historia

Historia

Ognisko Muzyczne

Historia

Ognisko Muzyczne w Pszczynie zostało założone 1 kwietnia 1956 roku jako Społeczne Ognisko Muzyczne należące do Stowarzyszenia Społecznych Ognisk Artystycznych.

1 września 2006 roku dyrektor Ogniska Zofia Beberok wraz z Komitetem Założycielskim utworzyła Stowarzyszenie Edukacji Artystycznej Ogniska Muzycznego w Pszczynie, wyodrębniając Ognisko ze struktur Stowarzyszenia w Katowicach.

W ciągu przeszło 60 lat działalności Ognisko wykształciło kilka tysięcy miłośników muzyki (tylko od momentu założenia Stowarzyszenia w 2006 r. było to już ponad 1000 osób!).

d
e

Najwybitniejsi z naszych absolwentów to zawodowi dziś muzycy, jak dr Zofia Antes (profesor gry na fortepianie), dr hab. Irena Olkiewicz (profesor gry na kontrabasie), prof. dr hab. Bogdan Gola (chórmistrz, dyrygent; wieloletni kierownik chóru Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie),  Alicja Janosz-Niebielecka (piosenkarka), Katarzyna Machnik (chórmistrzyni), Grzegorz Pytlik (I puzonista Filharmonii Zabrzańskiej), Stanisław Smołka (kontrabasista specjalizujący się w wykonawstwie muzyki dawnej), Damian Stania (pianista) oraz wielu innych.

Założycielem i pierwszym kierownikiem placówki był Antoni Jarczok.

Dyrektorzy Ogniska:

1956-1969 – Antoni Jarczok
1969-1985 – Alojzy Kajstura
1985-1986 – Anna Kast
1986-2016 – Zofia Beberok
od 2016 – Joanna Wiktorko

Ważnym rokiem dla Ogniska Muzycznego był rok 2006, w którym Ognisko otrzymało statuetkę Starosty „Żubra Pszczyńskiego” (jeszcze jako Społeczne Ognisko Muzyczne) z okazji Jubileuszu 50-lecia działalności.

W roku 2010 dyrektor Ogniska otrzymała statuetkę „Żubra Pszczyńskiego” za wieloletnią działalność w dziedzinie upowszechniania kultury i edukacji artystycznej.

lat działalności

absolwentów

nauczycieli

przedmiotów

Góra
Skip to content