a
Ogólnewarsztaty dla pianistów
Blog

warsztaty dla pianistów

🎼 Poznajcie prowadzących warsztaty towarzyszące III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Pszczyńskie Impresje Instrumentalne oraz zagadnienia, które z wami omówią 🎶

🎹 Dzisiaj informacja dla grających na instrumentach klawiszowych.

Dr Aleksandra Hałat, pianistka zaplanowała dla uczestników następujące tematy:

1. Jak się motywować do pracy z instrumentem?

2. Ćwiczenie – jak sprawić, aby było pozytywnym wyzwaniem.

3. Jak radzić sobie ze stresem przed wyjściem na estradę i w trakcie występu.

4. Dlaczego tak ważny jest styl w muzyce?

5. Waga ukazania stylistyki w utworze i co się z tym wiąże.

6. Jak budować kontakt z publicznością?

Dr Aleksandra Hałat Akademię Muzyczną im. w Katowicach w klasie fortepianu. Swoją artystyczną edukację kontynuowała w Universität für Musik und darstellende Kunst w Grazu, gdzie studiowała zagadnienia wykonawcze muzyki solowej i kameralnej. Była stypendystką m.in. Vienna International Pianists oraz American Institute for Musical Studies. Od wielu lat równolegle z życiem koncertującej kameralistki z zaangażowaniem prowadzi działalność pedagogiczną i badawczo-naukową na Uniwersytecie Śląskim, na Wydziale Sztuki i Nauk o Edukacji.

Pisze o sobie: “Jestem pianistką, kameralistką, badaczką i edukatorką. Muzyka klasyczna, w szczególności muzyka kameralna jest moją wielką pasją. Stanowi dla mnie przestrzeń do poszukiwań i eksperymentów artystycznych, jak również projektów badawczych. Wierzę, że muzyka klasyczna może inspirować jedynie wzniecając nowe idee, burząc schematy, tworząc nową wizję lepszego świata. W obliczu różnorodności kulturowej, odmiennych poglądów i przekonań, muzyka powinna być przestrzenią tworzenia dialogu, również międzykulturowego.”

Zapraszamy do udziału w Pszczyńskich Impresjach Instrumentalnych oraz w towarzyszących im warsztatach!

Zgłoszenia przyjmujemy do 4 kwietnia 2024 r.

Regulamin i karta zgłoszenia dostępne są na stronie:

https://docs.google.com/document/d/1SO4zYqAXtNltGhQFo06kvLlPysM6cm8U/edit?usp=sharing&ouid=110097462205136181433&rtpof=true&sd=true

Organizatorzy:

Ognisko Muzyczne w Pszczynie

Pszczyńskie Centrum Kultury

Patronat honorowy:

Dariusz Skrobol – burmistrz Pszczyny

Uniwersytet Śląski / Instytut Sztuk Muzycznych w Cieszynie

Partnerzy artystyczni:

Muzeum Zamkowe w Pszczynie

Fundacja Muzyka bez granic

Karol Rathaus Foundation

Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej

Partnerzy medialni:

Pless.pl

Moja Pszczyna

Góra
Skip to content